ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: ظهر شهادت امام جعفر صادق(ع)

سخنران: حجة الاسلام بنی هاشمی

با مداحی : حاج مهدی کمانی

زمان:شنبه 9 مردادماه 1395 ازساعت 12 ظهر

مکان: میدان شهدا - روبروی درب مترو شهدا

ابتدای خیابان خورشید -  بیت الرضا(ع)