ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت:مراسم لیالی قدر(6 شب شیدایی)

سخنرانی و احیا: حجةالاسلام یعقوبی

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 13 تیرماه 94 بمدت 6 شب ازساعت 10:00 شب

مکان: میدان شهدا - ابتدای خیابان خورشـید -بیت الرضا(ع)