ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: شام وفات حضرت معصومه(س)

سخنرانی : شیخ علی سعیدیان

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 11 بهمن ماه 1393 از ساعت 20:00

( مراسم شنبه شبها ساعت 8شب شروع شده وحداکثرتاساعت 11شب خاتمه پیدامیکند)

مکان: میدان شهـــــدا - ابتدای خیـابـان خورشــــید - بیت الرضا(ع)