ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: سیاهپوشان (سلام بر محرم ... )

سخنران: حجةالاسلام شیخ علی سعیدیان

با مداحی : حاج مهدی کمانی

زمان:شنبه 10 مهرماه 1395 ازساعت : 20

مکان: میدان شهدا - روبروی درب مترو شهدا

ابتدای خیابان خورشید -  بیت الرضا(ع)