ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: میلاد حضرت علی اکبر(ع)

سخنرانی : حجةالاسلام یعقوبی

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 9 خردادماه 94 ازساعت 8:30 شب

مکان: میدان شهـــــدا - ابتدای خیـابـان خورشــــید - بیت الرضا(ع)