ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت:جلسه هفتگی

سخنرانی : حجةالاسلام بنی هاشمی

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 5 اردیبهشت ماه 94 ازساعت 8:30 شب

( مراسم شنبه شبها ساعت 8:30 شب شروع شده وحداکثرتاساعت 11شب خاتمه پیدامیکند)

مکان: میدان شهـــــدا - ابتدای خیـابـان خورشــــید - بیت الرضا(ع)