ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: جلسه هفتگی

سخنران: حجةالاسلام حاج مهدی یعقوبی

مداح:  حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 29 شهریورماه 1393  از ساعت 21:00

مکان: میدان شهـــــدا - ابتدای خیـابـان خورشــــید - بیت الرضا(ع)