ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: وفات حضرت ام البنین(س)

سخنرانی : حجةالاسلام بنی هاشمی

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 15 فروردین ماه 94 ازساعت 8 شب

( مراسم شنبه شبها ساعت 8شب شروع شده وحداکثرتاساعت 11شب خاتمه پیدامیکند)

مکان: میدان شهـــــدا - ابتدای خیـابـان خورشــــید - بیت الرضا(ع)